Vandreudstillingen “Grønland NU”

Vandreudstillingen “Grønland NU” begyndte i juni 2018 i Morsø Kunstforening. I 2018 og 2019 vil udstillingen besøge gallerier i det meste af Danmark. Se kalenderen nederst.

Forord af Vibeke S. Sørensen til udstillingen ”Grønland nu”: Titlen på udstillingen kan synes en smule dristig i det omfang, at en udstilling med ti kunstnere fra Grønland eller med stærke bånd til Grønland naturligvis ikke kan repræsentere den grønlandske samtidskunst i sin helhed. Men den viser nogle tilnærmelser til eller forsøg på at bearbejde tilknytningen til en kultur, der på en gang er helt sin egen og som samtidig nødvendigvis må ses i forhold til en nutid og en historie, hvor en fremmed kulturform har trængt sig på og har udfordret de grønlandske kunstnere og gjort kunsten selvbevidst og stærk.

En af de udstillende kunstnere, Gukki Nuka Willsen Møller, udtrykker nok det, mange andre også kunne formulere:” Jeg er ligesom luften, der binder kulturerne sammen”. Man ser på verden med en grundstemning, der ikke altid lader sig definere klart, men som henter alvor og perspektiv i naturen, fortællingerne og modsætningerne i de erindringer og oplevelser, der er kunstnerens. Vi berøres dybt af fotoberetninger og andre billedkunstneriske udtryk, der afslører den indtrængende materialisme og den moderne kolonialismes menneskelige og miljømæssige omkostninger. Ligesom vi frydes og glæder os, når vi møder skønheden, dybden og den stille humor i de værker, der bearbejder og udvider de folkelige udtryksformer.

For os, med en traditionel tæt tilknytning til europæisk kunst, er naturen omkring os fortolket og gengivet igen og igen. Det er som om, vi næsten ser naturen gennem den kunst, der har formidlet den. Måske ser vi lyset over Skagen, fordi vi har set lyset i skagensmalernes billeder, måske oplever vi parisisk regnvejr med baggrund i erindringen om Renoirs regnvåde gadegengivelser.

Kunsten skaber vores blik. Men sådan er det ikke med vores oplevelse af Grønlands natur. Fortolkningen af det grønlandske landskab og hele den grønlandske motivverden skal genopfindes af kunstnerne, så den kan åbne sig for os i en nutidig form, der møder traditionen uden at gentage den.

Vi ser på udstillingen ti forskellige kunstneres intense arbejde med at formidle deres grønlandske identitet, hvad enten den er etnisk eller kulturel. Deres glæde og smerte ved bindingen til Grønland og den evige dualitet i det givne vilkår – .at være på en gang grønlandsk og dansk.


DELTAGERE:

Liste over deltagende kunstnere under titlen ”GRØNLAND NU” fra juni 2018 – august 2019.

Morten Hilmer (Tranum) naturfotografi / www.mortenhilmer.com
Linda Riber (Thurø) maleri / blandform / www.linda-riber.dk
Kristine Markussen (Sebbersund, Nibe) keramik / www.kamik-keramik.dk
Naja Abelsen (Ærø) tegning / maleri / www.najaabelsen.dk
Gukki Møller Willsen (Kbh.) keramisk skulptur /digital grafik / http://bygukki.dk
Kristian Mainz (Kbh.) fotografi / www.kristianmainz.dk
Rikke Diemer (Kbh.) foto: Blok P/blandform / www.rikkediemer.dk
Jørn Bork (Mors) maleri/grafik/skulptur / www.galleribork.dk
Anne-Birthe Hove v/ Thomas Stensgaard (Bornh.) grafik/foto/blandform /
Kirsten Klein (Mors) fotografi /

Forventet salg af bøger: ”100 års grønlandsk billedkunst” v/ Jørgen Trondhjem

”Om billedkunstner Anne-Birthe Hove” v/ Thomas Stensgaard
”Grønland – Verden er som vi tænker den” v/ Linda Riber
”Kristine Markussen – en unik kunsthåndværker v/ Bjarne Ljungdahl
”Før Bristepunktet” v/ Jørn O.H. Bork
”Inua” v/ Kristian Mainz
” Svanedans ” v/ Morten Hilmer


Udstillingskalender:

Udstillingskalender for vandreudstillingen under temaet ”Grønland NU” i 2018/19.

2018: A 30. juni – 2.sept. / B 4. sept. – 29. okt. / C 30. okt. – 19. dec. sendes til Morsø Kunstforening /
2019: Januar pause (udstillingen opbevares af Morsø Kunstforening) / D 28. jan. – 25. feb. / E 26. feb. – 31. marts / F 1. apr. – 13. maj /
G 13. maj – 30. juni/ H 2. juli – 1. sept./ I 3. sept – 27. okt./ primo uge nr. 44: Udstillingen returneres til Morsø Kunstforening.

A: Morsø Kunstforening, kontakt: Jørn Bork, j.bork@live.dk, tlf: 6165 8661
B: Det grønlandske hus i Odense, kontakt: Annette Bogø Lyberth
C: Frederikshavn Kunstmuseum, kontakt: Susanne Sleiborg
D: Kolding Kunstforening, kontakt: Ole H. Larsen
E: Korsør Kunstforening, kontakt: Finn Mikkelsen
F: Albertslund Kunstforening, kontakt: Troels Busk
G: Hillerød Kunstforening, kontakt: Margit Borring
H: Himmerlands Kunstmuseum, kontakt: Gitte Petersen
I: Vestjyllands Kunstpavillon, kontakt: Erling Damgaard