Aage Gitz-Johansen:
Ligesom de såkaldte primitive naturfolk havde han en stærk trang til at erobre og beherske tingene ved at udsmykke dem. Han har fanget naturens sjæl og ånd i udtryk gennem billeder og skulptur. Hans kunst rummer myten om det oprindelige.