Derefter blev Jesus af Ånden ført op i ørkenen for at fristes af Djævelen. Og da han havde fastet i fyrretyve dage, led han til sidst sult. Så kom fristeren til ham og sagde: ”Hvis du er Guds Søn, så sig, at stenene dér skal blive til brød.” Men han svarede og sagde: ”Der står skrevet: Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, som udgår af Guds mund.”

Derefter tager Djævelen ham med sig til den hellige stad og stiller ham på helligdommens tinde og siger til ham: ”Hvis du er Guds Søn, så styrt dig ned; thi der står skrevet: Han skal give sine engle befaling om dig, og de skal bære dig på hænder, for at du ikke skal støde din fod på nogen sten.” Jesus sagde til ham: ”Der står også skrevet: Du må ikke friste Herren din Gud.”

Atter tager Djævelen ham med sig op på et meget højt bjerg og viser ham alle verdens riger og deres herlighed, og han siger til ham: ”Alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig.”Da siger Jesus til ham: ”Vig bort, Satan! Thi der står skrevet: Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene.” Da forlader Djævelen ham, og se, Engle kom til ham og tjente ham.