Kunstværkerne af Mogens Gissel fyldes ofte ud af figurer og former, der antyder genkendelige elementer: Vasen, døren eller rummet reduceres til enkelte streger eller skildres som flade felter af maling. Derved opløses formerne, og de rummelige dimensioner gøres abstrakte, dog altid i en velkomponeret komposition.