Stenen er opsamlet i havet. Da jeg udformede stenen, havde jeg tankebilleder af forskellige fangstdyr, sæler, fisk, et enkelt åndesvæsen og mennesket som alle bevægede sig ind og ud imellem hinanden. Når jeg nu lægger hånden på den færdige sten, ser jeg igen disse figurer for mig og fornemmer deres væsen.